Công việc làm giám sát thi công nội thất

Công việc làm giám sát thi công nội thất là thực hiện hoạt động giám sát công trình xây dựng về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn LĐ và vệ sinh môi trường theo đúng hợp đồng và tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình. Đây là công việc giúp giảm thiểu chi phí, sai sót phát sinh trong quá trình thi công nội thất. Trong quá trình thi công nội thất tại xưởng và tại nhà khách hàng, công ty Xây dựng và Nội thất BMC luôn luôn cắt cử giám sát để đảm bảo công trình được đúng tiến độ, chất lượng và số lượng chuẩn.
Quy trình giám sát thi công nội thất

  • Giám đốc công ty giao nhiệm vụ và trưởng phòng quản lý cắt cử kỹ sư tư vấn và giám sát thi công nội thất đạt tiêu chuẩn.
  • Các kỹ sư nhận nhiệm vụ, xem xét hồ sơ gói thi công nội thất và toàn bộ hồ sơ pháp lý của công trình trước khi thực hiện, nếu có bất cứ vấn đề gì không đúng sẽ đề xuất với Ban Giám đốc.
  • Sau khi xem xét, không có bất cứ vấn đề gì, kỹ sư sẽ tiến hành thực hiện theo đúng kế hoạch đã được giao.
  • Nòoài ra, Giám sát thi công cùng Chủ đầu tư và Các nhà thầu phải thống nhất các vấn đề sau trước khi bắt đầu công việc :

+ Phương pháp, chất liệu, mẫu mã,… thi công nội thất
+ Tiến độ thi công nội thất
+ Các điều kiện khác để hoàn thành công việc này.

  • Trong quá trình thực hiện việc làm giám sát thi công nội thất phải phát hiện sai sót (nếu có) để đưa ra giải pháp xử lý.
  • Lập báo cáo quá trình giám sát gửi cho cấp lãnh đạo của Công ty để kiểm tra trước khi gửi cho chủ đầu tư.
  • Kiểm định lại chất lượng, số lượng sản phẩm, tiến độ thực hiện công trình sau khi được hoàn thành.
  • Chủ đầu tư và công ty BMC tiến hành nghiệm thu bàn giao.

giam-sat-thi-cong-noi-that

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại Hotline bên trên.

Tham khảo thêm thông tin tại website:

http://www.bmchome.vn/